Ålen idrettslag er et levende idrettslag i Holtålen kommune. I 2008 fikk Holtålen prisen som beste idrettskommune i Trøndelag. Ålen idrettslag har sine lokaler og anlegg i og nær kommunesenteret Ålen. I Ålen idrettslag er det sju grupper: Fotball, Ski, Orientering, Håndball, Sykkel, Freeski og E-sport.

Kontaktinfo Ålen Idrettslag
Org. nr : 975735621

E-post
alenidrettslag@outlook.com

Postadresse
Ålen idrettslag, postboks 46, 7384 Ålen.

Besøksadresse
Malmvegen 607, Ålen Idrettslag klubbhus

Lov og organiasjonsplan
Klikk her for å lese lagets lov/vedtekter.
Se vedlagt organisasjonsplan for Ålen Idrettslag under.