Lovnorm for idrettslag. Vedtatt av Idrettsstyret 23. oktober 2019.
Lov for Ålen Idrettslag, stiftet i 1927, vedtatt på hovedstyremøte 24.09.20